Jačanje saradnje Agencije i narodnih poslanika

Godišnji izveštaj 2011. NOPO
15/10/2012
Rezultati VI konkursa za stažiranje
24/09/2012

Jačanje saradnje Agencije i narodnih poslanika

arandjelovacc
print

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, narodni poslanici i stručna služba Narodne skupštine razgovarali su o načinima za dalje jačanje saradnje, na prvoj radionici Globalne organizacije parlamentaraca u borbi protiv korupcije u Srbiji održanoj 30. septembra u Aranđelovcu.

Novim mehanizmima izveštavanja u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom u svetlu kriterijuma iz 23. i 24. poglavlja, predstojećim izmenama i dopunama Zakona o Agenciji kao i međuinstitucionalna saradnja u primeni preporuka iz godišnjeg Izveštaja Agencije o sporovođenju Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana posvećeno je najviše pažnje.

„Redovnim kontaktima tokom cele godine, pozivanjem i učešćem Agencije na sednicama skupštinskih odbora i javnim slušanjima, davanjem ekspertskih mišljenja poslanicima, podrškom inicijativama koje Agencija podnosi, blagovremenim raspravama (na odborima i u plenumu) o godišnjim izveštajima Agencije, kao i pomnim praćenjem sprovođenja i poštovanja preporuka i zaključaka, Skupština svakako može postići mnogo u suzbijanju korupcije,“ rekao je Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije.

Prepoznato je da inicijativa otvara mogućnosti za jačanje nadzorne i kontrolne uloge Skupštine nad radom organa javne vlasti, pre svega Vlade, za bolje infomisanje građana aktivostima Agencije i Skuštine u jačanju integriteta institucija i državnih službenika, naročito javnih funkcionera.

GOPAK ogranak u Srbiji formiran u junu 2013. godine kao neprofitna organizacija koja okuplja parlamentarce i druga lica, a kako bi kroz praćenje zakona, predstavljanje rezultata antikoruptivnih aktivnosti i saradnju sa institucijama i civilnim društvom doprineli borbi protiv korupcije kao strateškom opredeljenju Srbije koja teži punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Rad ogranka podržava Program ujedinjenih nacija za razvoj, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.