Јачање сарадње Агенције и народних посланика

Годишњи извештај 2011. НОПО
15/10/2012
Резултати VI конкурса за стажирање
24/09/2012

Јачање сарадње Агенције и народних посланика

arandjelovacc
print

Представници Агенције за борбу против корупције, народни посланици и стручна служба Народне скупштине разговарали су о начинима за даље јачање сарадње, на првој радионици Глобалне организације парламентараца у борби против корупције у Србији одржаној 30. септембра у Аранђеловцу.

Новим механизмима извештавања у процесу преговарања са Европском унијом у светлу критеријума из 23. и 24. поглавља, предстојећим изменама и допунама Закона о Агенцији као и међуинституционална сарадња у примени препорука из годишњег Извештаја Агенције о споровођењу Стратегије за борбу против корупције и Акционог плана посвећено је највише пажње.

„Редовним контактима током целе године, позивањем и учешћем Агенције на седницама скупштинских одбора и јавним слушањима, давањем експертских мишљења посланицима, подршком иницијативама које Агенција подноси, благовременим расправама (на одборима и у пленуму) о годишњим извештајима Агенције, као и помним праћењем спровођења и поштовања препорука и закључака, Скупштина свакако може постићи много у сузбијању корупције,“ рекао је Владан Јоксимовић, заменик директора Агенције.

Препознато је да иницијатива отвара могућности за јачање надзорне и контролне улоге Скупштине над радом органа јавне власти, пре свега Владе, за боље инфомисање грађана активостима Агенције и Скуштине у јачању интегритета институција и државних службеника, нарочито јавних функционера.

ГОПАК огранак у Србији формиран у јуну 2013. године као непрофитна организација која окупља парламентарце и друга лица, а како би кроз праћење закона, представљање резултата антикоруптивних активности и сарадњу са институцијама и цивилним друштвом допринели борби против корупције као стратешком опредељењу Србије која тежи пуноправном чланству у Европској унији. Рад огранка подржава Програм уједињених нација за развој, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу.