Јачање капацитета Агенције за борбу против корупције

Прес август 2013
02/09/2013
ЕУ подржава рад Агенције
23/04/2010

Јачање капацитета Агенције за борбу против корупције

20140227_114838
print

У циљу јачања капацитета Агенције за борбу против корупције у области контроле имовине и сукоба интереса у периоду од 26. до 28. фебруара одржано је више консултативних састанака и семинара. Наведене активности спроведене су посредством TAIEX инструмента краткорочне помоћи Европске уније која је намењена новим државама чланицама, односно земљама кандидатима за чланство у циљу усклађивања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ, као и њиховог спровођења.

Семинару је присуствовало око 60 учесника, међу којима су били запослени у Агенцији, представници надлежних прекршајних судова и тужилаштава, као и Управе за спречавање прања новца. Предавачи су били Лаура Стефан, координатор за владавину права и борбу против корупције у Форуму експерата из Румуније и Мауризио Варанесе, главни полицијски инспектор у Министарству унутрашњих послова Италије који су представили искуства у вези са контролом имовине, односно административном истрагом, прикупљањем доказа и чињеничне грађе, као и откривањем сукоба интереса.

У оквиру наведених активности Агенција је организовала и координациони састанак у области међународне сарадње у борби против корупције у вези са Четвртим кругом евалуације Групе држава против корупције (GRECO).