Јачање интегритета

Јачање интегритета Стратешки план Агенције 2019 – 2023 Агенција кроз различите облике саветодавних активности пружа подршку органима јавне власти на изради анализа, модела интерних правила, процедура, методологија, стратешких и оперативних докумената за спречавање корупције и јачање институционалног интегритета и интегритета руководилаца и запослених. Посебна пажња посвећена је изради мишљења на … Настави са читањем Јачање интегритета