Jačanje integriteta institucija sistema socijalne politike

BIRODI: Hvala Agenciji na podršci
10/05/2019
Predstavnici MMF u poseti Agenciji
14/05/2019

Jačanje integriteta institucija sistema socijalne politike

print
Aktivistkinje iz oblasti porodičnog i partnerskog nasilja, kao i trgovine ljudima pohađale su obuku o planovima integriteta u institucijama za zaštitu prava žrtava, na kojoj je jedan od predavača bila i Dragana Krunić, šefica Odseka za planove integriteta Agencije za borbu protiv korupcije.
Obuka je usmerena na jačanje kapaciteta za uočavanje odnosa između nepravilnosti u radu lokalnih institucija, nadležnih za porodično, partnersko nasilje i trgovinu ljudima i mera iz planova integriteta.
Na kraju projekta predviđeno je formiranje mreže aktivistkinja za integritet institucija u sistemu socijalne politike sa područja centralne, južne i istočne Srbije.