Aktuelni informator

Naziv organa:

Agencija za sprečavanje korupcije

Adresa sedišta:

Carice Milice br. 1, 11000 Beograd

Matični broj:

17750763

Poreski identifikacioni broj:

106106566

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@acas.rs

Informator objavljen u JIS informatora 23. marta 2022. godine

https://informator.poverenik.rs/informator?org=Qk52gm8k2qA4So5S3

Dokument možete preuzeti ovde:

 Informator o radu ASK maj 2022.

 Informator o radu ASK maj 2022.

 Informator o radu ASK april 2022

 Informator o radu ASK april 2022

Arhiva Informatora o radu