Актуелни информатор

Назив органа:

Агенција за спречавање корупције

Адреса седишта:

Царице Милице бр. 1, 11000 Београд

Матични број:

17750763

Порески идентификациони број:

106106566

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

Информатор објављен у ЈИС информатора 23. марта 2022. године

https://informator.poverenik.rs/informator?org=Qk52gm8k2qA4So5S3

Документ можете преузети овде:

 Информатор о раду АСК април 2022

 Информатор о раду АСК април 2022

Архива Информатора о раду