Izveštaji o troškovima izbornih kampanja za Beograd podnose se Agenciji do 17. aprila 2018. godine

Predstavnici Misije USAID u poseti Agenciji
15/03/2018
Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta
22/03/2018

Izveštaji o troškovima izbornih kampanja za Beograd podnose se Agenciji do 17. aprila 2018. godine

print

Izbori za odbornike u Skupštinu grada Beograda i opštinu Aranđelovac održani su 4. marta 2018. godine. Zbog nepravilnosti, izbori su ponovljeni 11. marta na biračkom mestu u selu Vrbica kod Aranđelovca i 18. marta na četiri biračka mesta u beogradskoj opštini Stari grad.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje za Beograd je 17. april 2018. godine.

Nakon što u službenom glasilu budu objavljeni konačni rezultati izbora za odbornike opštine Aranđelovac, politički subjekti i javnost biće obavešteni o roku za podnošenje izveštaja.