Izveštaji o troškovima izbornih kampanja za Aranđelovac podnose se Agenciji do 11 . aprila 2018. godine

Poseta ambasadora SAD Agenciji za borbu protiv korupcije
26/03/2018
Sastanak direktora Agencije sa britanskim ambasadorom
27/03/2018

Izveštaji o troškovima izbornih kampanja za Aranđelovac podnose se Agenciji do 11 . aprila 2018. godine

print

Izbori za odbornike u Skupštinu opštinu Aranđelovac održani su 4. marta 2018. godine. Zbog nepravilnosti, izbori su ponovljeni 11. marta na biračkom mestu u selu Vrbica.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje za Aranđelovac je 11. april 2018. godine.