Извештаји о трошковима изборних кампања за Аранђеловац подносе се Агенцији до 11 . априла 2018. године

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Извештаји о трошковима изборних кампања за Аранђеловац подносе се Агенцији до 11 . априла 2018. године

print

Избори за одборнике у Скупштину општину Аранђеловац одржани су 4. марта 2018. године. Због неправилности, избори су поновљени 11. марта на бирачком месту у селу Врбица.

Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за борбу против корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Рок за подношење извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање за Аранђеловац је 11. април 2018. године.