Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Medveđe dostavljaju se Agenciji do 11. oktobra 2019. godine

Počeo program stažiranja u Agenciji
17/09/2019
Ciklus seminara za predstavnike političkih subjekata
18/09/2019

Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Medveđe dostavljaju se Agenciji do 11. oktobra 2019. godine

print
Izbori za odbornike Skupština opštine Medveđa održani su 08. septembra 2019. godine.
Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.
Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje ističe 11. oktobra 2019. godine.