Извештаји о трошковима изборне кампање за одборнике Медвеђе достављају се Агенцији до 11. октобра 2019. године

Почео програм стажирања у Агенцији
17/09/2019
Циклус семинара за представнике политичких субјеката
18/09/2019

Извештаји о трошковима изборне кампање за одборнике Медвеђе достављају се Агенцији до 11. октобра 2019. године

print
Избори за одборнике Скупштина општине Медвеђа одржани су 08. септембра 2019. године.
Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за борбу против корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.
Рок за подношење извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање истиче 11. октобра 2019. године.