Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Majdanpeka dostavljaju se Agenciji do 3. oktobra 2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge povezane sa softverom
04/09/2018
Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije
06/09/2018

Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Majdanpeka dostavljaju se Agenciji do 3. oktobra 2018. godine

print

Izbori za odbornike Skupštine opštine Majdanpek održani su 2. septembra 2018. godine.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje za Majdanpek ističe u sredu 3. oktobra 2018. godine.