Извештаји о трошковима изборне кампање за одборнике Мајданпека достављају се Агенцији до 3. октобра 2018. године

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Извештаји о трошковима изборне кампање за одборнике Мајданпека достављају се Агенцији до 3. октобра 2018. године

print

Избори за одборнике Скупштине општине Мајданпек одржани су 2. септембра 2018. године.

Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за борбу против корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Рок за подношење извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање за Мајданпек истиче у среду 3. октобра 2018. године.