Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Doljevca, Kladova, Kule i Lučana dostavljaju se Agenciji do 16. januara 2019. godine

Zaključci međunarodne konferencije o primeni mehanizama prevencije korupcije
04/01/2019
Završetak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”
16/01/2019

Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Doljevca, Kladova, Kule i Lučana dostavljaju se Agenciji do 16. januara 2019. godine

print

Izbori za odbornike Skupština opštine Doljevac, Kladovo, Kula i Lučani održani su 16. decembra 2018. godine.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje ističe u sredu 16. januara 2019. godine.