Извештавање о спровођењу Стратегије и Акционог плана за борбу против корупцијеЛинк: Упутство, Смернице и формулар за ивештавање2018.

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији од 2013. до 2018. године и Ревидираног акционог плана за њено спровођење – за 2018. годину

Report on the Implementation of the National Anti-Coruption Strategy in the Republic of Serbao for the Period 2013 – 2018 and the Revised Action Plan for Its Implementation for the Year of 2018.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2017.

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији од 2013. до 2018. за 2017. годину

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2016.

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције  у Републици Србији од 2013. до 2018. године и Ревидираног акционог плана за њено спровођење – за 2016. годину

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy in the Republic of Serbia for the Period 2013 – 2018 and the Revised Action Plan for Its Implementation for the Year of 2016.


2015.

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење – за 2015. годину

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy in the Republic of Serbia 2013-2018 and the Action Plan for the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy (for 2015) – Introduction and General Part

Линк: Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана – за 2015. годину


2014.

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење – за 2014. годину

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy in the Republic of Serbia 2013-2018 and the Action Plan for the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy (2014)

Превод овог извештаја на енглески језик, лектура текста и штампање финансирани су као део пројекта „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ који подржава Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.

Линк: Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана – за 2014. годину

Преглед спровођења Стратегије у првој половини 2014. године


2013.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. и  извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана за 2013. годину


2012.

Годишњи извештај о спровођењу Стратегије за 2012. годину

Report on the Implementation of the National Anti-corruption Strategy and Action Plan for the Implementation of the National Anti-corruption Strategy (2012)

This publication and its translation in English are made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The content of this publication is the responsibility of the authors and does not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


2011.

Извештај о спровођењу Националне стратегије и Акционог плана за 2011. годину

Report on the implementation of the Strategy (2011)

The translation of this publication is funded by the EU funded project „Fight against Corruption – Support to the Establishement of Anti-corruption Agency“ Views and opinions in this publication are sole responsibility of the Anti-corruption Agency of the Republic of Serbia and cannot be attributed the European Union.


2010.

Извештај о спровођењу Националне стратегије и Акционог плана за 2010. годину

Report on the Implementation of the National Anticorruption Strategy and Action Plan for the Implementation of the National Anticorruption Strategy (2010)

Print of this publication is funded by United Nation Development program in Serbia. The views expressed in publication are the Anticorruption Agency’s and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or its Member States.