Извештаји

Агенција за борбу против корупције прикупља податке о изради ЛАП и формирању тела за његово праћење од свих јединица локалних самоуправа и Аутономне покрајине на кварталном нивоу од почетка увођења ове обавезе од септембра 2017. године.
У наставку можете погледати и преузети извештаје са подацима о броју ЈЛС које су израдиле ЛАП и формирале тело за његово праћење у претходном периоду.

Табела са подацима о ЛАП-овима и формираним телима за праћење – јун 2021. године

Табела са подацим о ЛАП-овима и формираним телима за праћење – март 2021. године

 Табела са подацима о ЛАП-овима и формираним телима – децембар 2020. године

  Табела са подацима о ЛАП-овима и формираним телима – септембар 2020.

  Tабела са подацима о ЛАП-овима и формираним телима – јун 2020. године

 


2021.

Извештај о изради ЛАП – други квартал 2021. године

Извештај о изради ЛАП – први квартал 2021. године_

_________________________________________________________________________________________________________

2020.

Извештај о изради ЛАП – четврти квартал 2020. године

Извештај о изради ЛАП – трећи квартал 2020. године

Извештај о изради ЛАП – други квартал 2020. године

Извештај о изради ЛАП – први квартал 2020. године

__________________________________________________________________________________________________________

2019.

Извештај о изради ЛАП – четврти квартал 2019. године

Извештај о изради ЛАП – трећи квартал 2019. године

Извештај о изради ЛАП – други квартал 2019. године

Извештај о изради ЛАП – први квартал 2019. године


2018.

Извештај о изради ЛАП – четврти квартал 2018. године

Извештај о изради ЛАП – трећи квартал 2018. године

Извештај о изради ЛАП – други квартал 2018. године

Извештај о изради ЛАП – први квартал 2018. године


2017.

Извештај о изради ЛАП – четврти квартал 2017. године

Извештај о изради ЛАП – трећи квартал 2017. године