Izveštaj o oblicima, uzrocima i rizicima korupcije u zdravstvu

Pećinci – Izbori za odbornike
21/06/2012
Apatin – Izbori za odbornike
21/06/2012

Izveštaj o oblicima, uzrocima i rizicima korupcije u zdravstvu

print

Analiza o koruptivnim rizicima u zdravstvenom sistemu predstavljena je danas u Medija centru. Izveštaj o oblicima, uzrocima i rizicima korupcije u sistemu zdravstva baziran je na podacima iz predstavki i upitnicima o planovima integriteta koje je radila Agencija za borbu protiv korupcije, kao i na izveštajima i nalazima relevantnih državnih, nevladinih i međunarodnih institucija.

Preuzmite Izveštaj

Preuzmite prezentaciju