Представљен Извештај о анализи поступка одобравања уџбеника и избора уџбеника у школама

Нишка Бања – Избори за одборнике
22/06/2012
Нови Пазар – Избори за одборнике
22/06/2012

Представљен Извештај о анализи поступка одобравања уџбеника и избора уџбеника у школама

print

Агенција за борбу против корупције објавила је Извештај о анализи поступка одобравања уџбеника и избора уџбеника у школама у коме су наведени ризици који могу створити услове за корупцију, као и препоруке за њихово отклањање. Извештај је достављен Влади Србије, републичком парламенту и Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и надлежном скупштинском Одбору, од којих се очекује да испоштују наведене препоруке.


Извештај су представили Златко Минић, члан Одбора Агенције за борбу против корупције и Јадранка Павличић, саветник у Одељењу за стратегију и прописе Агенције.
„Очекујемо од надлежних, првенствено Владе у чијој је надлежности да испоштују пропоруке и заиста ћемо истрајати на томе да се корупција мора спречавати, а не само де се реши након што се деси“ рекао је Златко Минић.
Своја искуства у овој области представио је и заштитник грађана, Саша Јанковић, оценивши да није довољно да се држава бави само системском корупцијом, а да грађани стално исказују сумње у корупцију у просвети. „Тренутни прописи се морају унапредити, јер су испод минимума прихватљивости“, нагласио је Јанковић на конференцији у просторијама Агенције и поновио да формирање радних група које оцењују рукопис уџбеника није регулисано прописима.

 

Текст Извештаја