Израђен стратешки план Агенције

Јачање сарадње кроз програме подршке САД
16/05/2019
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности, за услуге системске подршке ИТ систему
28/05/2019

Израђен стратешки план Агенције

print

Агенција за борбу против корупције израдила је стратешки план за период 2019-2023. године. Стратешки циљеви предвиђени овим документом односе се на јачање интегритета у јавном сектору; повећање нивоа укључености друштва у спречавање корупције; унапређење спровођења антикорупцијских прописа; унапређење међународне сарадње и примене међународних стандарда у области спречавања корупције и унапређење спровођења надлежности Агенције.

Подршку изради стратешког плана Агенције пружио је USAID Пројекат за одговорну власт.

Стратешки план можете видети овде.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Strategic Plan of the Agency

 

The Anti-Corruption Agency drafted the Strategic Plan for the period 2019-2023.

Strategic goals envisaged by this document encompass strengthening the integrity of the public sector; increasing the level of society’s involvement in preventing corruption; improving the implementation of anti-corruption regulations; improving the international cooperation and implementation of international standards in the area of prevention of corruption and improving the exercise of the Agency’s competencies.

Drafting of the Strategic Plan of the Agency was supported by USAID Government Accountability Initiative.

English version of the Strategic Plan is available here.