Израђен први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе Мајданпек и Књажевац
17/05/2022
Одржан тренинг за новинаре и представнике цивилног сектора
20/05/2022

Израђен први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

print
Aгенција за спречавање корупције израдила је први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика (у даљем тексту Оперативни план).

Ревидираним акционим планом за Поглавље 23, надзор над спровођењем антикорупцијских мера предвиђених Оперативним планом, који је Влада Републике Србије усвојила 30. септембра 2021. године, поверен је Агенцији за спречавање корупције. На основу активности 5.1.3. Оперативног плана, Агенција за спречавање корупције је задужена да континуирано израђује шестомесечне извештаје о праћењу спровођења Оперативног плана са приказом статуса спровођења свих појединачних активности које су доспеле за реализацију и  препорукама за даље поступање. Извештај можете наћи на линку  Први извештај о праћењу сровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.