Израда плана интегритета

Јагодина – Избори за одборнике
20/06/2012
Кањижа – Избори за одборнике
20/06/2012

Израда плана интегритета

print

Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа су у обавези да израде свој план интегритета до краја децембра 2012. године.

План интегритета доноси се на основу нацрта плана интегритета који се налазе на интернет адреси integritet.www.acas.rs или на сајту Агенције www.acas.rs у одељку – план интегритета -> нацрт плана интегритета.

Свим институцијама послат је мејл са корисничким именом и шифром за приступ нацрту плана интегритета.

Уколико нисте добили мејл можете се јавити на телефон 011/32 87 043 или на мејл адресу integritet@acas.rs ; office@acas.rs

Више информација можете пронаћи на линку Сектор за послове превенције/ Одсек за планове интегритета/ Израда плана интегритета или – одељку – план интегритета.