Izmene Zakona o Pravosudnoj akademiji: propuštanje prilike za otklanjanje nedostataka

Novinari iz EU u poseti Agenciji
11/12/2015
„Ne čekajte druge da budu pošteni“ – dodeljene nagrade pobednicima Konkursa Agencije
18/12/2015

Izmene Zakona o Pravosudnoj akademiji: propuštanje prilike za otklanjanje nedostataka

print
Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije uputila je Narodnoj skupštini i Vladi Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji.

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da Predlogom zakona nisu obuhvaćene sve potrebne izmene predviđene strateškim okvirom za borbu protiv korupcije. Konkretno, Predlog zakona ne predviđa uvođenje obavezne stalne obuke za sve nosioce pravosudnih funkcija, kod koje je neophodno utvrditi precizne i jasne kriterijume o njenom obimu i odrediti da li će i koje posledice nastati za one koji obuku ne pohađaju, odnosno na koji će se način nosioci pravosudnih funkcija smatrati odgovornim ukoliko odbiju da u njoj učestvuju. Dodatno, prilikom pripremanja Predloga zakona nije iskorišćena prilika za otklanjanje nedostataka i rizika korupcije u oblasti određivanja sastava i imenovanja članova Upravnog odbora i Programskog saveta, odnosno izbora članova komisija, stručnih lica, mentora i povremenih predavača, koji ukazuju na potrebu reformisanja organizacionog ustrojstva Pravosudne akademije, u cilju nepristrasnog izbora kandidata za početnu obuku. Pored ovih nedostataka, pojedina predložena rešenja sadrže rizike korupcije koji se, pre svega, odnose na postojanje pravnih praznina i davanje širokih diskrecionih ovlašćenja.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo ostvarivanju ciljeva iz strateškog okvira za borbu protiv korupcije i profesionalnom, nezavisnom, nepristrasnom i efikasnom obavljanju sudijske i tužilačke funkcije, što je jedan od ciljeva osnivanja Pravosudne akademije.

Mišljenje možete preuzeti ovde.