Измене Закона о Правосудној академији: пропуштање прилике за отклањање недостатака

Новинари из ЕУ у посети Агенцији
11/12/2015
„Не чекајте друге да буду поштени“ – додељене награде победницима Конкурса Агенције
18/12/2015

Измене Закона о Правосудној академији: пропуштање прилике за отклањање недостатака

print
Znak-Horizontalno-CirilicaАгенција за борбу против корупције упутила је Народној скупштини и Влади Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији.

Агенција за борбу против корупције указује да Предлогом закона нису обухваћене све потребне измене предвиђене стратешким оквиром за борбу против корупције. Конкретно, Предлог закона не предвиђа увођење обавезне сталне обуке за све носиоце правосудних функција, код које је неопходно утврдити прецизне и јасне критеријуме о њеном обиму и одредити да ли ће и које последице настати за оне који обуку не похађају, односно на који ће се начин носиоци правосудних функција сматрати одговорним уколико одбију да у њој учествују. Додатно, приликом припремања Предлога закона није искоришћена прилика за отклањање недостатака и ризика корупције у области одређивања састава и именовања чланова Управног одбора и Програмског савета, односно избора чланова комисија, стручних лица, ментора и повремених предавача, који указују на потребу реформисања организационог устројства Правосудне академије, у циљу непристрасног избора кандидата за почетну обуку. Поред ових недостатака, поједина предложена решења садрже ризике корупције који се, пре свега, односе на постојање правних празнина и давање широких дискреционих овлашћења.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело остваривању циљева из стратешког оквира за борбу против корупције и професионалном, независном, непристрасном и ефикасном обављању судијске и тужилачке функције, што је један од циљева оснивања Правосудне академије.

Мишљење можете преузети овде.