Izjava Dragana Sikimića, direktora Agencije za borbu protiv korupcije: „Država podržala jačanje kapaciteta Agencije“

Sastanak čelnika Transparentnost – Srbija i Agencije
24/04/2019
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti, za usluge sistemske podrške IT sistemu
08/05/2019

Izjava Dragana Sikimića, direktora Agencije za borbu protiv korupcije: „Država podržala jačanje kapaciteta Agencije“

print

Odluka nadležnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, da Agenciji odobri 49 novih radnih mesta, konkretna je podrška države ovom samostalnom i nezavisnom organu zaduženom za borbu protiv korupcije.

To je direktna potvrda rešenosti države da nastavi i povede još efikasniju borbu protiv korupcije, što je i opravdano očekivanje svih građana Srbije. Agencija će, kao i do sada, dati svoj maksimum da ispuni ta očekivanja.

Trenutno u Agenciji radi 81 osoba, što predstavlja popunjenost od oko 50% prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Sa novo zaposlenim ljudima Agencija može obećati da će biti još efikasnija u svom radu.

Jačanje ljudskih resursa Agencije za borbu protiv korupcije je i obaveza Republike Srbije koja proizilazi iz ključnih dokumenata u procesu evropskih integracija, a prihvaćena je i usvajanjem Akcionog plana za Poglavlje 23.