Изјашњење политичке странке Савез војвођанских Мађара поводом расподеле субвенција владе Мађарске

ОБАВЕШТЕЊЕ функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима
14/01/2016
Случај Татјане Ђаконов
15/01/2016

Изјашњење политичке странке Савез војвођанских Мађара поводом расподеле субвенција владе Мађарске

print
logoАгенција за борбу против корупције упутила је 24. децембра 2015. захтев за изјашњење политичкој странци Савез војвођанских Мађара у вези са информацијом пласираном у медијима да ће ова странка, заједно са владом Мађарске као донатором, расподељивати субвенције за развој предузетништва у Војводини.

Савез војвођанских Мађара је, 12. јануара 2016, у свом одговору Агенцији навео да је њихова улога у пројекту кредитирања привредника и пољопривредника у АП Војводини, финансираног од стране Владе Мађарске, била у упознавању Владе Мађарске са стратегијом привредног и регионалног развоја и привредних потенцијала локалних привредника и пољопривредника. Влада Мађарске је, на основу препознатих потенцијала, одлучила да регионални привредни развој подржи путем подстицаја. У одговору се наводи и да је у току разрада начина расподеле подстицаја и финансирања, а да Савез војвођанских Мађара неће бити укључен у расподелу ни као додељивач ни као корисник средстава.

Агенција ће, као и до сада, своју превентивну улогу остваривати кроз праћење активности политичких субјеката.