Izabran zamenik direktora Agencije

Odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekta u oblasti borbe protiv korupcije
18/07/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge povezane sa softverom
04/09/2018

Izabran zamenik direktora Agencije

print
 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Dragan Sikimić, izabrao je Dejana Damnjanovića za svog zamenika. Damnjanović funkciju zamenika direktora počinje da obavlja od 6. avgusta 2018. godine.

Konkurs je raspisao Odbor Agencije koji je predložio tri kandidata za uži izbor posle čega je direktor izabrao Dejana Damnjanovića.