Italijanska delegacija posetila Agenciju

Predsednik italijanske nacionalne antikorupcijske institucije u Agenciji
18/02/2015
Potpisan Protokol o ustupanju aplikativnog softvera sa Delegacijom Crne Gore
23/02/2015

Italijanska delegacija posetila Agenciju

print
DSC01452Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić danas se sastala sa Rafaelom Kantoneom, šefom italijanske antikorupcijske institucije zbog srodnih ovlašćenja u oblasti borbe protiv korupcije.

Imajući u vidu komplementarnu prirodu nadležnosti institucija, direktori su razmotrili mogućnosti budućeg formalizovanja saradnje kroz zaključivanje Memoranduma o razumevanju kao i održavanja redovnih konsultacija.

U Italijanskoj delegaciji bili su još: Đuzepe Manco ambasador Italije u Srbiji, Luiđi Makota generalni inspektor u Ministarstvu inostranih poslova Italije i Kosimo Tripoli, pukovnik italijanske finansijske policije.
Diskusija je posebno bila usmerena na primere dobre prakse iz domena kontrolnih i nadzornih nadležnosti antikorupcijske institucije u Italiji, nadzorom nad sprovođenjem strategije, problemom sukoba interesa, kontrole imovine posebno u pogledu otkrivanja, prikupljanja dokaza, administrativnih istraga i politike sankcionisanja, kao i mehanizama za jačanje integriteta javnih funkcionera.

Kako je reč o zemlji članici EU, važna tema o kojoj se raspravljalo bila su iskustva Italije koja Srbija može da koristi u sklopu pregovaračkog poglavlja 23 odnosno potpoglavlja borbe protiv korupcije.

Foto galerija