Истраживање и сарадња са цивилним друштвом

logo
Функционери у јавним наступима морају да поштују Закон о Агенцији
29/01/2014
Агенција изрекла меру јавног објављивања препоруке за разрешење председнику ГО Младеновац
31/01/2014

Истраживање и сарадња са цивилним друштвом

print
Група за истраживања, односе са медијима и цивилним друштвом

 

Основе активности ове групе биће усмерене на сарадњу са научним

институцијама, невладним организацијама, струковним удружењима, медијима како би се реализовале активности, у складу са антикорупцијском стратегијом и акционим планом, које треба да доведу до отклањања узрока корупције. Сви ови субјекти јесу битни друштвени чиниоци који треба да дају свој допринос у борби против корупције.

Поред тога, ова група ће вршити разна истраживања о стању корупције, самостално или у сарадњи са другим институцијама, прикупљати статистичке податке у вези корупције и вршити анализу тих података који ће бити коришћени у раду Агенције.

Група ће организовати медијске кампање за подизање свести грађана о штетности корупције по друштво и државу, а самим тим радиће и на подизању општег нивоа антикорупцијске културе грађана Србије.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
УСМЕРЕНИМ НА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДРУШТВА У
БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

 

Конкурсна комисија донела је одлуку о бодовној ранг-листи након спроведеног конкурса за доделу средстава пројектима организација цивилног друштва.

Подносиоци чији су предлози пројеката били оцењивани могу да уложе жалбу/примедбу на ранг-листу у року од 3 радна дана од дана објављивања бодовне ранг-листе на интернет презентацији Агенције (односно закључно са 19. мартом 2012. године). О жалбама/примедбама одлучује трочлана жалбена комисија коју је решењем образовао директор Агенције.

Бодовна ранг листа

Записник конкурсне комисије