Ispravka vesti o 9.000 funkcionera

Saradnja u oblasti edukacije
18/05/2011
Četrnaesta sednica odbora Agencije
14/07/2010

Ispravka vesti o 9.000 funkcionera

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Netačan je izveštaj pod naslovom „Oko 9.000 funkcionera nije prijavilo imovinu“ koji je 20. marta prenela novinska agencija Beta da „od skoro 35.000 državnih funkcionera u Srbiji čak 9.000 nije prijavilo imovinu“. Beta pogrešno citira izjavu Dragomira Trninića, pomoćnika direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Na tribini „Dometi u borbi protiv korupcije na jugu Srbije“ u Vranju, Trninić nije pominjao 9.000 funkcionera. On je rekao da je prema godišnjem planu provere u 2013. godini Sektor za operativne poslove okončao kontrolu 297 Izveštaja javnih funkcionera u vezi sa čime je nadležnom tužilaštvu podneto 9 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioneri nisu prijavili imovinu Agenciji ili su dali lažne podatke o imovini, u nameri da prikriju podatke o imovini (član 72. Zakona o Agenciji).

Dragomir Trninić je objasnio i da je ukupan broj obrađenih i objavljenih obaveštenja u registru funkcionera 34.710. Od tog broja odbornici, odnosno članovi upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač opština ili grad, odnosno koji su članovi upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Repulika, automnomna pokrajina ili grad Beograd ne podležu ovoj obavezi ukoliko funkcioner ne prima naknadu po osnovu članstva.

Funkcioneri koji imaju obavezu dostavljanja Izveštaja (25.587) od osnivanja Agencije 1.1.2010. godine do 31.12.2013. godine, dostavili su 32.295 Izveštaja (po stupanju na javnu funkciju, po prestanku i kod bitnih promena).

Prema godišnjem planu provere u 2013. godini, Sektor je okončao kontrolu 297 Izveštaja javnih funkcionera u vezi čega je nadležnom tužilaštvu podneto 9 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioneri nisu prijavili imovinu Agenciji ili su dali lažne podatke o imovini, u nameri da prikriju podatke o imovini (član 72. Zakona o Agenciji).

Pored toga prosleđeno je i 20 posebnih Izveštaja (tužilaštvu i drugim državnim organima) zbog postojanja osnova sumnje da su funkcioneri, čija je imovina bila predmet provere, izvršili drugo krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom ili drugim propisima (primanje i davanje mita, zloupotreba službenog položaja, pranje novca, poreska utaja).

Takođe, tokom 2013. godine Sektor je podneo 168 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog neblagovremenog izvršenja obaveza koji proističu iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Pogrešano je preneta i izjava Nataše Jelić, pomoćnika direktora Sektora za predstavke, da „gotovo najveći broj“ predstavki koje su upućene Agenciji dolaze sa juga Srbije i da je od osnivanja Agenciji stiglo oko 1.500 predstavki građana. Tačno je da je tokom 2013. godine Agenciji stiglo 1.649 prestavki od kojih je sa juga stigla 51.