Исправка вести о 9.000 функционера

Сарадња у области едукације
18/05/2011
Четрнаеста седница одбора Агенције
14/07/2010

Исправка вести о 9.000 функционера

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Нетачан је извештај под насловом „Око 9.000 функционера није пријавило имовину“ који је 20. марта пренела новинска агенција Бета да „од скоро 35.000 државних функционера у Србији чак 9.000 није пријавило имовину“. Бета погрешно цитира изјаву Драгомира Трнинића, помоћника директора Агенције за борбу против корупције. На трибини „Домети у борби против корупције на југу Србије“ у Врању, Трнинић није помињао 9.000 функционера. Он је рекао да је према годишњем плану провере у 2013. години Сектор за оперативне послове окончао контролу 297 Извештаја јавних функционера у вези са чиме је надлежном тужилаштву поднето 9 кривичних пријава због постојања основа сумње да функционери нису пријавили имовину Агенцији или су дали лажне податке о имовини, у намери да прикрију податке о имовини (члан 72. Закона о Агенцији).

Драгомир Трнинић је објаснио и да је укупан број обрађених и објављених обавештења у регистру функционера 34.710. Од тог броја одборници, односно чланови управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач општина или град, односно који су чланови управних и надзорних одбора јавних предузећа установа и других организација чији је оснивач Репулика, аутомномна покрајина или град Београд не подлежу овој обавези уколико функционер не прима накнаду по основу чланства.

Функционери који имају обавезу достављања Извештаја (25.587) од оснивања Агенције 1.1.2010. године до 31.12.2013. године, доставили су 32.295 Извештаја (по ступању на јавну функцију, по престанку и код битних промена).

Према годишњем плану провере у 2013. години, Сектор је окончао контролу 297 Извештаја јавних функционера у вези чега је надлежном тужилаштву поднето 9 кривичних пријава због постојања основа сумње да функционери нису пријавили имовину Агенцији или су дали лажне податке о имовини, у намери да прикрију податке о имовини (члан 72. Закона о Агенцији).

Поред тога прослеђено је и 20 посебних Извештаја (тужилаштву и другим државним органима) због постојања основа сумње да су функционери, чија је имовина била предмет провере, извршили друго кривично дело предвиђено Кривичним закоником или другим прописима (примање и давање мита, злоупотреба службеног положаја, прање новца, пореска утаја).

Такође, током 2013. године Сектор је поднео 168 захтева за покретање прекршајног поступка због неблаговременог извршења обавеза који проистичу из Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Погрешано је пренета и изјава Наташе Јелић, помоћника директора Сектора за представке, да „готово највећи број“ представки које су упућене Агенцији долазе са југа Србије и да је од оснивања Агенцији стигло око 1.500 представки грађана. Тачно је да је током 2013. године Агенцији стигло 1.649 преставки од којих је са југа стигла 51.