Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za borbu protiv korupcije

Počinje primena Zakona o lobiranju
09/08/2019
Predstavljeni primeri dobre prakse u prevenciji korupcije
05/09/2019

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za borbu protiv korupcije

print

Datum oglašavanja: 29.08.2019. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 06.09.2019. godine

Tekst internog konkursa

Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak po šiframa prijave