Интерни конкурс за попуњавање извршилачког руководећег радног места у служби Агенције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког руководећег радног места у служби Агенције

print
Датум оглашавања: 20.09.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 28.09.2021. године

Текст интерног конкурса

Пријава на конкурс – образац

Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак