Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta u službi Agencije za borbu protiv korupcije

Paketi humanitarne pomoći u izbornoj kampanji
18/06/2020
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema. Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške
30/06/2020

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta u službi Agencije za borbu protiv korupcije

print
Datum oglašavanja: 18.06.2020. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 26.06.2020. godine

Tekst internog konkursa