Интерни конкурс за попуњавање извршилачког руководећег радног места у служби Агенције за борбу против корупције

Пакети хуманитарне помоћи у изборној кампањи
18/06/2020
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система. Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке
30/06/2020

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког руководећег радног места у служби Агенције за борбу против корупције

print
Датум оглашавања: 18.06.2020. године

Датум истека рока за пријављивање: 26.06.2020. године

Текст интерног конкурса