Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije

Podrška Saveta Evrope u oblasti razmene podataka
05/10/2021
Saopštenje
08/10/2021

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije

print
Datum oglašavanja: 06.10.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 14.10.2021. godine

Tekst internog konkursa

Prijava na konkurs – obrazac

Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak