Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције

print
Датум оглашавања: 06.10.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 14.10.2021. године

Текст интерног конкурса

Пријава на конкурс – образац

Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак