Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije

Saopštenje
08/10/2021
“Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji” – iskustva Agencije
15/10/2021

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije

print
Datum oglašavanja: 11.10.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.10.2021. godine

Tekst internog konkursa

Prijava na konkurs- obrazac