Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције

print
Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције број 014-111-00-0014/21-09/2

Датум оглашавања: 04.11.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 12.11.2021. године.

Интерни конкурс

Пријава на конкурс

Списак кандидата који испуњавају услове за изборни поступак