Иницијатива за усклађивање Уредбе са Законом о државном премеру и катастру

Контрола имовине и прихода јавних функционера: 3 кривичне пријаве, 72 захтева за покретање прекршајног поступка и 140 мера
05/06/2013
Сектор за послове превенције – архива 2011.
27/06/2012

Иницијатива за усклађивање Уредбе са Законом о државном премеру и катастру

print

Агенција за борбу против корупције поднела је Генералном секретаријату Владе, Министарству грађевинарства и урбанизма и Републичком геодетском заводу иницијативу за усклађивање одредаба Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода са одредбама Закона о државном премеру и катастру.

Након извршене анализе, Агенција је мишљења да одредба члана 8а став 1. ове уредбе представља ризик од корупције и да није у складу са одредбама Закона о државном премеру и катастру.

Наиме, овом одредбом је прописано да заинтересоване странке, уколико плате накнаду увећану за 100% од прописане Тарифе, стичу право да им Републички геодетски завод приоритетно решава захтеве, односно пружа услуге, у односу на оне странке које су за решавање својих захтева платиле основну Тарифу. На овај начин се, мишљење је Агенције, крше права грађана, с обзиром на то да надлежне службе које иначе нису ажурне, приоритетно решавају захтеве грађана који за то плаћају увећану накнаду 100% од редовне. Такође, овим се повећава неажурност надлежних служби и грађани још дуже чекају на решавање њихових захтева, за које нису платили увећану накнаду. Члан 8а став 1. Уредбе садржи ризик од корупције јер грађанима који плате увећану накнаду омогућава приоритетно решавање захтева, док остале грађане онемогућава да остваре своје право у законском року и на тај начин их ставља у неравноправан положај.

С обзиром да Закон о државном премеру и катастру не регулише издавање података и пружање услуга по изричитом захтеву за приоритетно решавање, Уредбом је уређено питање које је морало бити предмет законске регулативе. Имајући у виду све наведено, Агенцијa је поднела иницијативу да се одредбе Уредбе ускладе са одредбама Закона о државном премеру и катастру.

Текст иницијативе у целости