Informator za prijavljivanje imovine i prihoda

Maj, 2011.
01/06/2011
Praksa Sektora za postupanje po predstavkama
03/10/2013

Informator za prijavljivanje imovine i prihoda

print
Ko je od javnih funkcionera dužan da prijavi imovinu?

Kada se prijavljuje imovina?
Kako se prijavljuje imovina?

Možete saznati ovde Informator za prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera