Информатор за пријављивање имовине и прихода

Информатор за пријављивање имовине и прихода

print
Ко је од јавних функционера дужан да пријави имовину?

Када се пријављује имовина?
Како се пријављује имовина?

Mожете сазнати овде Информатор за пријављивање имовине и прихода јавних функционера