Информатор за пријављивање имовине и прихода

Мај, 2011.
01/06/2011
Пракса Сектора за поступање по представкама
03/10/2013

Информатор за пријављивање имовине и прихода

print
Ко је од јавних функционера дужан да пријави имовину?

Када се пријављује имовина?
Како се пријављује имовина?

Mожете сазнати овде Информатор за пријављивање имовине и прихода јавних функционера