Odluka o izboru posmatrača izborne kampanje za 2020.
24/02/2020
Uspešna saradnja Agencije i IFES-a
27/02/2020

IFES obuka

print
  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije prisustvuju obuci posvećenoj monitoringu izbornih kampanja i kontroli finansiranja političkih subjekata. Ovaj dvodnevni skup se održava u Beogradu i namenjen je jačanju kapaciteta zaposlenih kako u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti tako i budućih centralnih koordinatora posmatrača izbornih kampanja.
Trening je organizovan uz stručnu podršku Međunarodne fondacije za izborne sisteme iz Vašingtona  (IFES) čija je pažnja u Srbiji usmerena na povećanje integriteta i transparentnosti izbornog procesa. O značaju građanskog angažmana u procesu nadgledanja izbornih radnji kao i predlozima za unapređenje monitoringa izborne kampanje govorio je dr Magnus Ohman, direktor Kancelarije IFES u Pragu.
Agencija za borbu protiv korupcije je posvećena kontinuiranom usavršavanju i jačanju svojih kadrovskih i tehničkih kapaciteta koje sprovodi uz pomoć domaćih i međunarodnih partnera. Ova obuka je rezultat uspostavljene nove saradnje sa Fondacijom IFES koja je globalni lider u oblasti promocije demokratije u izbornim procesima i prisutna je u više od 145 zemalja.