Политичке странке и хуманитарне активности

Скупштина Републике Србије alt
Seminar for New Deputies
03/07/2014

Политичке странке и хуманитарне активности

print
Поводом захтева медија упућених Агенцији за борбу против корупције а у вези са хуманитарним активностима политичких субјеката и њихових представника, Агенција подсећа да функционери или чланови политичких странака могу да дају хуманитарни прилог из сопствених средстава и за свој рачун, чак и кад то чинe организовано (у оквиру странке, посланичког клуба, итд).

Међутим, трошење новца који је намењен финансирању редовног рада политичких странака у хуманитарне сврхе није у складу са сврхом законских решења.

Законом о финансирању политичких активности прописано је да се „средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта и подразумевају: рад са бирачима и чланством, трошкове промоције, рекламног материјала и публикација, трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну сарадњу, трошкове зарада и накнада запослених, комуналне трошкове, као и трошкове за друге сличне активности.“

Политичке странке се на основу Закона о политичким странкама формирају „ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље грађана и учешћа на изборима“, а не ради обављања хуманитарне делатности.