Zakonito i transparentno konkursno finansiranje medija važno za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja
31/03/2016
Javna rasprava kao mehanizam za donošenje kvalitetnijih zakona
04/04/2016

Portal za obuke počeo sa radom

print
LOGO-Portal za obukeAgencija za borbu protiv korupcije od svog osnivanja pridaje značajnu pažnju edukaciji različitih ciljnih grupa: zaposlenih u javnom sektoru, funkcionera, političkih subjekata, predstavnika medija, civilnog društva, mladih. Iako je do sada različite edukacije pohađalo više hiljada polaznika, veličina i razuđenost ciljne grupe su predstavljali stalni izazov u radu.

Prateći savremene tendencije u obrazovanju i opredeljujući se za proaktivan pristup, Agencija je osmislila Portal za obuke putem kojeg će zainteresovanim učesnicima na moderan, kvalitetan i efikasan način biti prezentovani sadržaji različitih obuka.

Prva obuka koju mogu pohađati zaposleni u javnom sektoru je obuka o etici i integritetu.

Portal se nalazi na internet prezentaciji Agencije (link u meniju na levoj strani: Portal za obuke), gde se nalazi detaljno uputstvo za pristup, kao i opis trenutno dostupne obuke.