GRECO – Група држава за борбу против корупције

Савет Европе формирао је Групу држава за борбу против корупције (GRECO) 1999. године, са циљем да надзире примену Конвенција Савета Европе, односно усклађеност законодавстава земаља чланица са антикоруптивним стандардима Савета Европе.

Основна идеја постојања GRECO је да се кроз механизам заједничких евалуација и тзв. колегијалног притиска унапреди капацитет држава чланица за ефикаснију борбу против корупције, да се идентификују недостаци у националним законодавним решењима и убрзају неопходне измене.

Евалуација резултира препорукама државама чланицама усмереним на унапређење прописа, као и на институционалне и практичне реформе. Након тога следи поступак утврђивања усаглашености са циљем процене мера које су чланице предузеле како би препоруке и спровеле.

Поред тога, GRECO представља и платформу за размену добрих пракси у домену превенције и откривања корупције.

GRECO обухвата 50 држава чланица (48 држава Европе, Казахстан и САД). Република Србија* је чланица GRECO од 1. априла 2003. године.


*Државна заједница Србије и Црне Горе је постала члан Савета Европе у априлу 2003 године. Након референдума организованог у Црној Гори 21. маја 2006. године, Република Србија је постала сукцесор Државне заједнице Србије и Црне Горе.Четврти круг евалуације – Други прелазни извештај о усклађености (2022)

Четврти круг евалуације – Други извештај о усклађености (2020)

Четврти круг евалуације – Прелазни извештај о усклађености (2019)

Четврти круг евалуације – Извештај о евалуацији (2015)

Трећи круг евалуације – Други извештај о усклађености за Србију (2014)

Трећи круг евалуације – Извештај о усклађености (2012)

Трећи круг евалуације – Извештај о евалуацији/Инкриминација (2010)

Трећи круг евалуације – Извештај о евалуацији/Финансирање политичких странака (2010)

Заједнички први и други круг евалуације – Додатни извештај о усклађености (2010)

Заједнички први и други круг евалуације – Извештај о усклађености (2008)

Извештај о мерама које су предузете ради испуњавања препорука Групе држава за борбу против корупције (2007)

Заједничка евалуација Првог и Другог круга евалуације – Извештај о евалуацији (2006)