Direktorka Agencije izabrana za člana Biroa u GREKO

Petrovac na Mlavi – Izbori za odbornike
20/06/2012
Požarevac – Izbori za odbornike
20/06/2012

Direktorka Agencije izabrana za člana Biroa u GREKO

print

Na drugom plenarnom zasedanju Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GREKO) u 2012. godini, predstavnik delegacije Republike Srbije, Zorana Marković, izabrana je za člana Biroa. U užem izboru našao se predstavnik delegacije Republike Rumunije i delegacije republike Srbije, a većinom prisutnih delegata izabran je predstavnik Republike Srbije.

Podsećamo, Biro je osim Predsednika plenuma i radnih grupa, organ GREKO pri Savetu Evrope koji priprema predlog godišnjeg programa aktivnosti, predlog nacrta budžeta, organizuje posete zemljama na osnovu odluka GREKO, predlaže sastav evalucionih timova…

Biro čine predsednik, potpredsednik i do pet članova koje bira 49 delegata (predstavnika zemalja članica u Plenumu) na period od pet godina.