Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

Sektor za poslove prevencije – arhiva 2011.
27/06/2012
Sektor za operativne poslove – Arhiva 2011.
27/06/2012

Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

DSCN0970
print

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd 05. i 06. juna održalo seminar Lična i profesionalna etika. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koja je izradom plana integiriteta ove institucije identifikovana kao potrebna. Seminaru je prisustvovalo devet rukovodilaca najvišeg nivoa i tokom dvodnevnog rada imali su priliku da se informišu i usvoje nova znanja o štetnosti korupcije i značaju individualnog i instutucionalnog integriteta za dobro funkcionisanje institucije, da ojačaju kompetencije za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, kao i da se detaljnije upoznaju sa koracima u izradi etičkog kodeksa kao značajnog instrumenta za regulaciju ponašanja u instituciji i očuvanje etičnosti poslovanja.