Градско саобраћајно предузеће Београд започело спровођење мера из Плана интегритета

Сектор за послове превенције – архива 2011.
27/06/2012
Сектор за оперативне послове – Архива 2011.
27/06/2012

Градско саобраћајно предузеће Београд започело спровођење мера из Плана интегритета

DSCN0970
print

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је на позив Градског саобраћајног предузећа Београд 05. и 06. јуна одржало семинар Лична и професионална етика. Реализацијом овог семинара започело је спровођење једне од мера за смањење и сузбијање корупције која је израдом плана интегиритета ове институције идентификована као потребна. Семинару је присуствовало девет руководилаца највишег нивоа и током дводневног рада имали су прилику да се информишу и усвоје нова знања о штетности корупције и значају индивидуалног и инстутуционалног интегритета за добро функционисање институције, да ојачају компетенције за доношење одлука и преузимање одговорности, као и да се детаљније упознају са корацима у изради етичког кодекса као значајног инструмента за регулацију понашања у институцији и очување етичности пословања.